OPDRACHTEN
Wanneer u opdracht wilt geven tot het vervaardigen van een portret neemt u via e-mail of telefonisch contact op met de schilder. U kunt dan uw wensen kenbaar maken m.b.t. formaat, kleding, achtergrond etc.
Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een fotosessie. Deze kan plaatsvinden op het atelier van Jan van ‘t Hoff ofwel bij u thuis. Over het algemeen is een enkele sessie voldoende. Bij een tweede sessie worden eventuele reiskosten in rekening gebracht. Het schilderij wordt afgeleverd exclusief lijst tenzij anders is overeengekomen.

Dubbelportret, groepsportret
Hierbij geldt dezelfde gang van zaken als bij individuele portretten. Voor dubbel- en groepsportretten geldt dat de prijs per persoon aanmerkelijk lager is dan bij individuele portretten. Neemt u voor een persoonlijke offerte contact op met de schilder.

Postuum portret
Het is mogelijk personen te laten portretteren die zijn overleden. Voorwaarde is wel dat de foto’s die u aanlevert van goede kwaliteit zijn.

Portret van dieren
Het is mogelijk een portret te laten maken van uw favoriete dier. Mogelijk heeft u reeds geschikte foto’s van het dier. Ook in dat geval wil Jan van ‘t Hoff het dier toch graag in werkelijkheid zien.

Overige onderwerpen
Afhankelijk van hoe het begrip ‘portret’ gedefinieerd wordt, is het mogelijk een ‘portret’ te maken van uw huis, boot, boom, straat etc, kortom elk zichtbaar object dat voor u een bijzondere waarde vertegenwoordigt. Formaat en hoeveelheid arbeid zijn dan bepalend voor de prijs. Deze wordt in overleg vastgesteld.