Bepalend voor mijn visie op mens en wereld is het christelijk geloof.
B. Pascal (Pensées 199H): “Wat is de mens tenslotte in de natuur? Een niets vergeleken met het oneindige, een Al vergeleken met het Niets (…) Alle dingen zijn uit het niets voortgekomen en worden tot in het oneindige voortgezet. Wie kan deze verbijsterende processen volgen? De Schepper van deze wonderen doorgrondt ze; geen ander kan dat.”

natuurstillevens
“For since the creation of the world God’s invisible qualities-his eternal power and divine nature-have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.” (Rom. 1)

In de natuurstillevens put ik uit de overvloed van de geschapen natuur; vruchten, bladeren, zaden etc.
Door de abstrahering van de omgeving wordt de aandacht gefocust op het spel van licht en schaduw op de dingen.

portret
Mijn intentie bij het schilderen van een portret is op een integere manier het unieke van de persoon te karakteriseren, en de persoon op z’n best weer te geven. Het portret moet gelijkend zijn en karakteristiek.
Licht/lichtval speelt een belangrijke rol in het schilderij.  Zoals dat al eeuwenlang het geval is in de Hollandse traditie.

bijbelse onderwerpen
De ‘bijbelschilderijen’ zijn ontstaan vanuit de behoefte de verhalen uit de Bijbel visueel uit te beelden en op die manier dichterbij te brengen; het belang van de bijbelse boodschap kan niet genoeg worden benadrukt.

Een aantal van deze schilderijen zijn te zien bij stichting ‘De Hoop’ en ‘de Ark van Noach’ in Dordrecht.
Het is mogelijk schilderijen met bijbelse onderwerpen in opdracht te laten maken.

stilleven
Ook in de overige stillevens die u op de site afgebeeld ziet speelt de lichtval een centrale rol. Het direct invallend zonlicht geeft de beelden een extra spanning. De onderwerpen variëren van eenvoudige vormen uit de natuur, tot typische ‘keukenonderwerpen’, waarin steeds emaille gebruiksvoorwerpen zijn opgenomen.
Het is mogelijk stillevens in opdracht te laten schilderen, waarbij u in de gelegenheid bent uw favoriete onderwerp/voorwerp in beeld te laten brengen.

landschap

Van tijd tot tijd schilder ik landschappen, meestal als vrij werk, maar soms ook in opdracht. Het landschap is soms niet meer dan achtergrond in een schilderij waarin bv. koeien de hoofdrol spelen. Een havengezicht kan op die manier achtergrond zijn in een schilderij waarin het vooral om een bepaald schip gaat.
Een aantal landschappen op deze site geven stukjes Alblasserwaard weer, met alle typerende ingrediënten: knotwilgen, koeien, rietvelden etc. De hele serie volgt het landschap door het jaar heen: sneeuwlandschappen, het vroege voorjaar, bloesembomen etc. etc.
Ook landschappen kunnen in opdracht worden vervaardigd.

stadsgezichten
In het verleden heb ik regelmatig stadsgezichten in opdracht geschilderd. O.a.Rotterdam-Delfshaven, Haarlem, Dordrecht.
Het is mogelijk een stadsgezicht van uw favoriete plek in opdracht te laten vervaardigen.